Hagfors Brukshundklubb

AKTUELLT

 För att se evenemang som arrangeras av distriktet gå in på http://www.sbk-varmlanddal.se/events/ där du finner mer information.

Tänk på att INTE delta i vår verksamhet om du har symptom!  


GYNNA GÄRNA KLUBBENS SPONSORER!


BELYSNINGEN PÅ PLANERNA

På styrelsemötet 2022-11-01 beslutade styrelsen att de som är på klubben och använder belysningen på planerna betalar en kostnad på 10 kr per person som är där och tränar.
Detta är för att vi ska kunna hålla nere klubbens elkostnad nu under hösten och vintern.
Betalningen görs via swish till 073-394 74 79 (Louise) ange belysning som meddelande.


 

 

ÅRSMÖTE

Söndagen den 19 februari kl. 16.00 är det dags för klubbens årsmöte.
Årsmöteshandlingarna kommer att vara tillgängliga senast 10 februari. Maila till styrelsen@hagforsbrukshundklubb.se om ni vill ha dem via mail. 

Anmälan om deltagande på årsmötet görs till Jennie SP på 070-684 41 70 senast 12/2

Välkommen!


 KOMMANDE KURSER

Ni hittar de kommande kurserna HÄR samt information om hur ni anmäler er samt vad de kostar.
Välkommen med din anmälan!


 PÅMINNELSE!

Vi vill påminna alla om att alltid städa efter sig i klulbbstugan dvs diska de muggar etc som man använt, häll ut vattnet ur vattenkokaren,
diska ur kaffebryggaren och sopa av golvet (ev. skura om det behövs).

Gör vi alla detta när vi varit där så är det trevligare när man kommer nästa gång.
Det är mindre roligt att komma till en stökig klubbstuga med massor av disk. 

/Styrelsen


MÖTESDATUM

Datum för styrelsemöten samt klubbmöten hittar du här samt i kalendern.
Om du önskar att delta på ett styrelsemöte via Zoom så skicka ett mail till styrelsen@hagforsbrukshundklubb.se

/Styrelsen


POST TILL KASSÖREN

Om ni har post till kassören tex kvitto, faktura m.m så skickar ni dessa hem till Britt eller lämnar dem i hennes postlåda.
Lägg dem INTE på klubben då de riskerar att bli liggandes och betalningarna missas.
/Styrelsen


TRÄNING PÅ ANNAN KLUBB

Många medlemmar funderar på vad som gäller som vid träning på en annan klubb än den man är medlem i?
Du kan läsa mer om riktlinjerna om det på SBK 


INFORMATION FRÅN STYRELSEN GÄLLANDE UTBILDNING

Vid styrelsemöte 2020-06-12 togs regler för utbildningar upp för diskussion och styrelsen har fattat följande beslut:
Beslut om regler för instruktörsutbildning eller annan utbildning:
För att få gå instruktörsutbildning ska du uppfylla SBKs krav, Ha ett genuint hundintresse, Medverkat som medhjälpare på minst två kurser för två olika instruktörer
och Fått en rekommendation till styrelsen.
Beslut om att utbilda instruktör skall fattas av styrelsen!
I det fall styrelsen bedömer att det finns skäl för undantag kan styrelsen besluta om att medlem som inte uppfyller kravet om att
ha medverkat som medhjälpare på kurs kan få gå instruktörsutbildning utan rekommendation från annan instruktör.
Medlemmen skall inför sin utbildning signera en skriftlig överenskommelse där det ska framgå vad utbildningen kostar och
att man är skyldig att efter avlagd utbildning genomföra 4 kurser under en period om max 5 år.
För att få utbilda sig till instruktör i Specialsök skall kravet vara att efter genomförd utbildning
genomföra minst två kurser i Specialsök inom två år.

Beslut om tjänstgöring vid annan utbildning än instruktörsutbildning:
Medlemmen som utbildas till annat än instruktör, t ex figurant, tävlingssekreterare, skrivare, skall inför sin utbildning signera en
skriftlig överenskommelse där det ska framgå vad utbildningen kostar och att man är skyldig att efter avlagd utbildning tjänstgöra
på minst två arrangemang inom två år i annat fall har föreningen rätt att debitera vad kursen har kostat enligt överenskommelsen.

För alla utbildningar skall det således numera göras en skriftlig överenskommelse innan utbildningen påbörjas. 
Detta för att tydliggöra vad som gäller för att undvika missförstånd.
 Är du intresserad av att utbilda dig till instruktör eller annan funktion inom vår verksamhet så skicka ett mail till: styrelsen@hagforsbrukshundklubb.se 
//Styrelsen

SAMARBETE MED DOG-O-RAMA

Styrelsen har fått till ett samarbete med Dog-O-Rama i Karlstad som gör att medlemmar i Hagfors Brukshundklubb får 10% rabatt i butiken mot uppvisande av medlemskort.
Rabatten gäller INTE på bokningar av träningshallen utan endast på varor i butiken.
Vi hoppas att våra medlemmar ska passa på att handla och gynna vår nya samarbetspartner! 

Ni vet väl även om att som medlem i SBK har ni rabatt i Agria. Ni som har er hund försäkrad i Agria ring och anmäl att ni är medlemmar i Hagfors Brukshundklubb så får ni rabatt på er försäkringspremie.


REGLER KM FÖR HAGFORS BRUKSHUNDKLUBB I LYDNAD OCH BRUKS

Tävlingssektorn vill informera alla medlemmar om vad det är som gäller för att delta i KM och hur man redovisar resultatet.
Detta sitter i en pärm på klubben men klargör det här. 
Kravet är att Du tävlar för klubben på officiella tävlingar.

  Har du uppnått uppflyttningspoäng på en officiell tävling så har du en månad karens som Du får tävla i den klassen Du uppnått uppflyttningspoäng eller ett 1:a pris i.
T ex Du tävlar i start klassen den 1 maj och får 160 p. KM är den 25 maj. Då tävlar du i start klassen om Du vill.
MEN är KM den 2 juni så måste Du tävla i 1:an och så vidare. Detsamma gäller för brukset.

 Sen finns det ett beslut på att har Du startat i KM ett år och fått första pris eller uppflyttningspoäng och inte gjort någon officiell så tävlar du i nästa klass i alla fall.
Den som arrangerar KM sätter in kopia på tävlingsresultaten i pärmen som står påövervåningen med titel Regler KM.

Resultaten räknas ut på följande sätt:
Uppnådda poäng delas med koefficient antalet t ex 160 p i starklassen delas på 20 och det är snittpoängen som blir vinstpoängen. Högre klass t ex Du har fått 520 p delas med 60.
Tävlar du i 3
:an och elit så tävlar du KM i dessa klasser då et inte finns någon högre klass att tävla i. 


INFO OM STUDIECIRKLAR OCH STUDIEFRÄMJANDET

Om någon av Er bildar en träningsgrupp eller har en kurs (cirkel) så finns det en pärm i bokhyllan i det yttre rummet som det står US på. 

Där finns det anmälningslistor till Studiefrämjandet. Varje deltagare skriver sitt namn, personnummer, adress
och sen efter första gången då listorna är ifyllda skickas det till Studifrämjandet i Karlstad.

Ni får sedan en lista tillbaks till den som står som cirkelledare och denna fylls i efter VARJE tillfälle.
Man kan göra det mycket enklare genom att man kontaktar Annelie Tyrelid på Studiefrämjandet och får en lista via datorn.
Detta är mycket smidigare om man träffas på olika dagar och tider. 
Ni tar in alla upgifter på deltagarna och kontaktar Annelie DIREKT. 
Oavsett hur ni gör så ska listorna skickas in till studiefrämjandet när cirkeln är klar!

 Vi får sen 15 kr / studietimme (45 min) som vi får ta ut redskap, annonser, papper m.m. för. 
De saker vi har köpt in under året skickar jag en faktura på till Studiefrämjandet (upp till den summan vi fått från dem). 
T ex i år har Meta skickat in på bruksträningen och den gav 69 studietimmar och summan blev 1035 kr.

Tränar ni 2,5 timmar blir det 3 studietimmar och är man några som tränar ihop så går ju timmarna fort, framförallt om man åker ut och tränar spår, uppletande och sök.
Tänk på att göra en träningsgrupp om ni är 3 eller flera. Det är lättförtjänta pengar till klubben som vi kan köpa in träningsmaterial
eller ta en förläsning på klubben för men det gäller att ALLA skickar in listorna till Studiefrämjandet.

Om ni har funderingar kontakta mig Britt Skålberg eller Annelie på studiefrämjandet.


ALLMÄNTRÄNING (JOUR)

På torsdagskvällar kl 18.30 - 20.00 har vi någont som kallas Allmän träning där alla är välkomna att träna, titta på eller bara komma och ta en fika och vara social med din hund.
Det finns en klubbvärd där som öppnar klubbstugan och ordnar med kaffe m.m. så att alla ska känna sig välkomna.
Klubbvärden kan i viss mån vara behjälplig med viss träning. Detta avgör klubbvärden själv!
OBS! Ingen skotträning sker fortsättningsvis på torsdagar.
All skotträning kommer att ske på bruksträningen på tisdagar mellan 18.00-20.00.