TJÄNSTEHUNDSSEKTORN

 

Sektorn består av:

Annika Lindberg
Telefon: 070 - 585 08 08 E-post: annikali@telia.com 
Hans Eklund

Telefon: 070 - 647 57 92

E-post: hansekl@telia.com 
Inger Kjellberg Telefon: 070 - 545 42 67 E-post: hakkas2005@live.se 

  

C:UserspernillaDesktopTjänstehund