TJÄNSTEHUNDSSEKTORN

 

Sektorn består av:

Annika Lindberg
Telefon: 070 - 585 08 08 Sammankallande
E-post: annikali@telia.com 
Hans Eklund

Telefon: 070 - 647 57 92
E-post: hansekl@telia.com 

Inger Kjellberg Telefon: 070 - 545 42 67
E-post: hakkas2005@live.se 

 

  

 

 

 

 

 

 

C:UserspernillaDesktopTjänstehund