STYRELSEN

 

post-1019869_1920 Styrelsens mail: styrelsen.hbk@live.se 
OBS!! Frågor om kurser mailas till utbildning.hbk@live.se 

 

Kommande styrelsemöte:  24 februari ca kl. 17.00 konstituerande styrelsemöte

Kommande klubbmöte: Årsmöte 24 februari kl. 15.00 i klubbstugan

 

 ORDFÖRANDE

 Susanna Hildeberg
 E-post: shildeberg@gmail.com 
 Telefon: 070 - 635 50 05

 KASSÖR

 Britt Skålberg
 E-post: busumbra@gmail.com  
 Telefon: 073 - 848 79 31

 SEKRETERARE

 Anna Lindstedt
 E-post: styrelsen.hbk@live.se 
 Telefon: 070-228 12 44

 

 LEDAMOT

 Anna Renberg
 E-post: trollvind@hotmail.com 
 Telefon: 070 - 618 70 46

 LEDAMOT

 Britta Wigren
 E-post: britta.wigren@gmail.com
 Telefon: 070 - 354 77 71

 SUPPLEANT 1

 Meta Högberg
 E-post: meta.hog@hotmail.com
 Telefon: 070 - 603 87 28

 SUPPLEANT 2

 Martina Åkerlind
 E-post: martina.akerlind@hotmail.com
 
Telefon: 073 - 052 33 88

 VALBEREDNING - Sammankallande

 Jenny Sjöström Persson
 E-post: idun444@gmail.com

 VALBEREDNING 

 Madelene Frödén 
 E-post: madelene.froden@hotmail.com

 VALBEREDNING

 Vakant

 VALBEREDNING ERSÄTTARE 

 Vakant
 

 REVISOR - Sammankallande

 David Bildtsén 
 Telefon: 073 - 512 43 00

 REVISOR

 Emma Koskelainen
 Telefon: -

 REVISOR ERSÄTTARE 

 Lena Karlsson
 Telefon: 070- 33 618 42