AKTUELLT

 För att se evenemang som arrangeras av distriktet gå in på http://www.sbk-varmlanddal.se/events/ där du finner mer information.

OBS! All vår verksmahet sker utomhus och vi håller avstånd till varandra, detta för att vi ska minska smittan av Coronaviruset.

Tänk på att INTE delta i vår verksamhet om du har symptom! 


❌❌INFORMATION FRÅN STYRELSEN❌❌

Uppdatering 2020-11-19

 Region Värmland har fattat beslut om nya regionala allmänna råd, Du kan ta del av råden här  

Med anledning av regeringens senaste beslut och de rekommendationer som finns sedan tidigare från Folkhälsomyndigheten har SKK beslutat att all verksamhet som samlar fler än 8 personer, funktionärer inkluderat skall ställas in.
Du kan ta del av SKKs information via
den här länken

Här kan du ta del av information från SBK om beslut avseene verksamheten med anledning av Covid

Styrelsen har sedan tidigare beslutat att ALLA arrangemang skall ha en regional prägel i enlighet med SKKs riktlinjer.

För att underlätta bedömningen om vad som är att anse som regionalt beslutar styrelsen att alla deltagare, funktionärer och domare SKALL vara folkbokförda inom en radie om TVÅ timmars restid till arrangemanget.
Detta beslut kvarstår, dock skall i enlighet med de lokala allmänna rådet allt resande såväl inom som mellan regioner ske med stor restriktivitet. ALLA undantag skall förankras med styrelsen innan de genomförs. 

Fortfarande riktlinje om att aktiviteter ska ske utomhus.
Vi förutsätter att ALLA deltagare i övrigt följer de rekommendationer som Folkhälsomyndgheten gått ut med. 

Vi tar inte i hand, vi håller ett gott avstånd till varandra, nyser och hostar gör vi i armvecket.
Deltagare som inte är helt frisk undanbeds från att delta, instruktör har rätt att avvisa deltagare som uppvisar tecken på sjukdom.

ALL verksamhet skall ske utomhus. Handsprit skall finnas tillgänglig. 

 Har du några som helst frågor är du välkommen att kontakta oss i styrelsen. Du finner våra kontaktuppgifter här

//Styrelsen 


 PÅMINNELSE OM KLUBBMÖTE 12/5

Då vi endast fått in ett fåtal anmälningar till klubbmötet så vill vi påminna om att ni som vill delta måste komma in med er anmälan så att ni kan få en länk till mötet !
Onsdagen den 12 maj kl. 18.00 är det dags för klubbmöte.
På grund av rådande pandemi så kommer mötet att genomföras via Zoom.
Vi kommer bland annat att prata om:
- Vad som är gå gång på klubben, tävlingar, mh, kurser m.m.
- Hundens vecka genomförs vecka 37. Ska vi delta och i så fall vad kan vi göra för aktiviteter?
- Gällande restriktioner från SKK och SBK

Anmäl ert deltagande till styrelsen@hagforsbrukshundklubb.se snarast för att få länken till mötet.

Känner du dig osäker på hur Zoom fungerar eller aldrig har använt det tidigare så hör av dig till Anna via styrelsens mail ovan eller på telefon 070-228 12 44 så tar vi en genomgång och du får prova innan mötet.

Kallelsen till mötet har även gått ut via mail. Har du inte fått mailet så kolla din skräppost och lägg till styrelsen@hagforsbrukshundklubb.se som betrodd avsändare så att du inte missar fler mail från klubben.

Vi hoppas att ni vill delta på mötet.
/Styrelsen

HUNDENS VECKA

Under vecka 37 genomförs Hundens vecka i hela Sverige så vi i styrelsen undrar redan nu om det är något som ni klubbmedlemmar tycker att vi ska vara med på?

Har ni några förslag på aktiviteter som vi inom klubben kan arrangera?
Håller du och din hund på med någon verksamhet som ni kanske kan visa?
Vill du vara med och arrangera något under hundens vecka inom klubben?

Kontakta styrelsen om du har några idéer eller vill vara med och hjälpa till.

Vi kommer under klubbmötet i maj att ta upp frågan och komma med mer information men det är bra om ni redan nu funderar på olika aktiviteter som kan genomföras 

/Styrelsen


 MÖTESDATUM

Datum för styrelsemöten samt klubbmöten hittar du här samt i kalendern.
Om du önskar att delta på ett styrelsemöte så skicka ett mail till styrelsen@hagforsbrukshundklubb.se så skickar vi dig länken till mötet då våra möten tillsvidare görs via Zoom.

/Styrelsen


POST TILL KASSÖREN

Om ni har post till kassören tex kvitto, faktura m.m så skickar ni dessa hem till Britt eller lämnar dem i hennes postlåda.

Lägg dem INTE på klubben då de riskerar att bli liggandes och betalningarna missas.

/Styrelsen


 TRÄNING PÅ ANNAN KLUBB

Många medlemmar funderar på vad som gäller som vid träning på en annan klubb än den man är medlem i?

Du kan läsa mer om riktlinjerna om det på SBK 


INFORMATION FRÅN STYRELSEN GÄLLANDE UTBILDNING

Vid styrelsemöte 2020-06-12 togs regler för utbildningar upp för diskussion och styrelsen har fattat följande beslut:

Beslut om regler för instruktörsutbildning eller annan utbildning:
För att få gå instruktörsutbildning ska du 
uppfylla SBKs krav, Ha ett genuint hundintresse, Medverkat som
medhjälpare på minst två kurser för två olika instruktörer och 
fått en rekommendation till styrelsen.
Beslut om att utbilda instruktör skall fattas av styrelsen!

I det fall styrelsen bedömer att det finns skäl för undantag kan styrelsen besluta om att medlem som inte uppfyller kravet om att
ha medverkat som medhjälpare på kurs kan få gå instruktörsutbildning utan rekommendation från annan instruktör.

Medlemmen skall inför sin utbildning signera en skriftlig överenskommelse där det ska framgå vad utbildningen kostar och
att man är skyldig att efter avlagd utbildning genomföra 4 kurser under en period om max 5 år.

För att få utbilda sig till instruktör i Specialsök skall kravet vara att efter genomförd utbildning
genomföra minst två kurser i Specialsök inom två år.

Beslut om tjänstgöring vid annan utbildning än instruktörsutbildning:
Medlemmen som utbildas till annat än instruktör, t ex figurant, tävlingssekreterare, skrivare, skall inför sin utbildning signera en
skriftlig överenskommelse där det ska framgå vad utbildningen kostar och att man är skyldig att efter avlagd utbildning tjänstgöra
på minst två arrangemang inom två år i annat fall har föreningen rätt att debitera vad kursen har kostat enligt överenskommelsen.

För alla utbildningar skall det således numera göras en skriftlig överenskommelse innan utbildningen påbörjas. 
Detta för att tydliggöra vad som gäller för att undvika missförstånd.
 
Är du intresserad av att utbilda dig till instruktör eller annan funktion inom vår verksamhet så skicka ett mail till: styrelsen@hagforsbrukshundklubb.se 
//Styrelsen

SAMARBETE MED DOG-O-RAMA

Styrelsen har fått till ett samarbete med Dog-O-Rama i Karlstad som gör att medlemmar i Hagfors Brukshundklubb får 10% rabatt i butiken mot uppvisande av medlemskort.

Rabatten gäller INTE på bokningar av träningshallen utan endast på varor i butiken.

Vi hoppas att våra medlemmar ska passa på att handla och gynna vår nya samarbetspartner! 

Ni vet väl även om att som medlem i SBK har ni rabatt i Agria. Ni som har er hund försäkrad i Agria ring och anmäl att ni är medlemmar i Hagfors Brukshundklubb så får ni rabatt på er försäkringspremie.


 REGLER KM FÖR HAGFORS BRUKSHUNDKLUBB I LYDNAD OCH BRUKS

Tävlingssektorn vill informera alla medlemmar om vad det är som gäller för att delta i KM och hur man redovisar resultatet.
Detta sitter i en pärm på klubben men klargör det här. 
Kravet är att Du tävlar för klubben på officiella tävlingar.

  Har du uppnått uppflyttningspoäng på en officiell tävling så har du en månad karens som Du får tävla i den klassen Du uppnått uppflyttningspoäng eller ett 1:a pris i.
T ex Du tävlar i start klassen den 1 maj och får 160 p. KM är den 25 maj. Då tävlar du i start klassen om Du vill.
MEN är KM den 2 juni så måste Du tävla i 1:an och så vidare. Detsamma gäller för brukset.

 Sen finns det ett beslut på att har Du startat i KM ett år och fått första pris eller uppflyttningspoäng och inte gjort någon officiell så tävlar du i nästa klass i alla fall.
Den som arrangerar KM sätter in kopia på tävlingsresultaten i pärmen som står påövervåningen med titel Regler KM.

Resultaten räknas ut på följande sätt:
Uppnådda poäng delas med koefficient antalet t ex 160 p i starklassen delas på 20 och det är snittpoängen som blir vinstpoängen. Högre klass t ex Du har fått 520 p delas med 60.
Tävlar du i 3:an och elit så tävlar du KM i dessa klasser då et inte finns någon högre klass att tävla i.
 


 INFO OM STUDICIRKLAR OCH STUDIEFRÄMJANDET

Om någon av Er bildar en träningsgrupp eller har en kurs (cirkel) så finns det en pärm i bokhyllan i det yttre rummet som det står US på. 

Där finns det anmälningslistor till Studiefrämjandet. Varje deltagare skriver sitt namn, personnummer, adress
och sen efter första gången då listorna är ifyllda skickas det till Studifrämjandet i Karlstad.

Ni får sedan en lista tillbaks till den som står som cirkelledare och denna fylls i efter VARJE tillfälle.
Man kan göra det mycket enklare genom att man kontaktar Annelie Tyrelid på Studiefrämjandet och får en lista via datorn.
Detta är mycket smidigare om man träffas på olika dagar och tider. 
Ni tar in alla upgifter på deltagarna och kontaktar Annelie DIREKT. 
Oavsett hur ni gör så ska listorna skickas in till studiefrämjandet när cirkeln är klar!

 Vi får sen 15 kr / studietimme (45 min) som vi får ta ut redskap, annonser, papper m.m. för. 
De saker vi har köpt in under året skickar jag en faktura på till Studiefrämjandet (upp till den summan vi fått från dem). 
T ex i år har Meta skickat in på bruksträningen och den gav 69 studietimmar och summan blev 1035 kr.

Tränar ni 2,5 timmar blir det 3 studietimmar och är man några som tränar ihop så går ju timmarna fort, framförallt om man åker ut och tränar spår, uppletande och sök.
Tänk på att göra en träningsgrupp om ni är 3 eller flera. Det är lättförtjänta pengar till klubben som vi kan köpa in träningsmaterial
eller ta en förläsning på klubben för men det gäller att ALLA skickar in listorna till Studiefrämjandet.

Om ni har funderingar kontakta mig Britt Skålberg eller Annelie på studiefrämjandet.


ALLMÄNTRÄNING (JOUR)

På torsdagskvällar kl 18.30 - 20.00 har vi någont som kallas Allmän träning där alla är välkomna att träna, titta på eller bara komma och ta en fika och vara social med din hund.

Det finns en klubbvärd där som öppnar klubbstugan och ordnar med kaffe m.m. så att alla ska känna sig välkomna.
Klubbvärden kan i viss mån vara behjälplig med viss träning. Detta avgör klubbvärden själv!

OBS! Ingen skotträning sker fortsättningsvis på torsdagar.
All skotträning kommer att ske på bruksträningen på tisdagar mellan 18.00-20.00.