AKTUELLT

 

För att se evenemang som arrangeras av distriktet gå in på http://www.sbk-varmlanddal.se/events/ där du finner mer information.

 

OBS! All vår verksmahet sker utomhus och vi håller avstånd till varandra, detta för att vi ska minska smittan av Coronaviruset.

Tänk på att INTE delta i vår verksamhet om du har symptom! 


VIKTIG INFORMATION FRÅN STYRELSEN OM VERKSAMHETEN

 SKKs centralstyrelse uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen.

Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.
Detta gäller från den 27 mars till och med 31 maj 2020, men beslutet kan förlängas vid behov.
Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.
Gällande resor är det tyvärr omöjligt att exakt definiera vad andra delar av landet innebär. Det blir en fråga om personligt omdöme utifrån smittspridningsaspekten.

 Hagfors Brukshundklubb följer självklart de rekommendationer och riktlinjer som beslutats.

 För vår del innebär detta att arrangemang och tävlingar som inte kan genomföras med färre än 10 deltagare eller aktiviteter där vi inte kan garantera att antalet deltagare understiger 10 kommer att ställas in under den aktuella perioden.

Det innebär att vi inte kan tillhandahålla/arrangera Öppenträningen med torsdagsjour under den här perioden.
Styrelse beslutar därför att Torsdagsjouren ställs med omgående verkan fram till och med 31 maj.
Samtliga medlemmar är dock välkomna att använda klubbens grönytor för träning precis som vanligt under förutsättning att övriga riktlinjer och rekommendationer följs samt att hänsyn visas till varandra.

 Vidare har styrelsen beslutat följande:
*All kursversamhet kommer att ske helt och hållet utomhus.
*Klubbstuga, förrådsutrymmen och toaletter kommer dessvärre inte att kunna hållas öppna.
*Eventuellt material som behövs för kursens genomförande, tex agilityhinder, rallylydnadsskyltar, rutan m.m. ställs fram och plockas in av instruktör
*Vi kommer inte att ha möjlighet att sälja fika under perioden, detta får man som deltagare själv ombesörja att ta med sig om så önskas.
*Deltagarantalet kommer att begränsas på ett sådant sätt så att vi med säkerhet vet att det totala antalet personer inklusive instruktör och medjälpare inte riskerar att överstiga 10 personer.

För att främja det arbetet så har vi tyvärr bedömt det nödvändigt att besluta om att införa en begränsning om max 1 person per anmäld hund på samtliga kurser.
Det kommer således inte att vara tillåtet för eventuellt sällskap att följa med som deltagare eller åskådare.
I det fall det är ett barn som ska delta eller det i övrigt finns särskilda skäl som innebär att du ej kan delta utan medhjälpare/sällskap kontakta din instruktör.
Vi förutsätter att alla deltagare i övrigt följer de rekommendationer som Folkhälsomyndgheten gått ut med.
Vi tar inte i hand, vi håller ett gott avstånd till varandra, nyser och hostar gör vi i armvecket.
Deltagare som inte är helt frisk undanbeds från att delta, instruktör har rätt att avvisa deltagare som uppvisar tecken på sjukdom. 
Angående bestämmelsen att de närvarande personerna inte får rest till sammankomsten från andra delar av landet eller utlandet gör styrelsen gör Hagfors Brukshundklubb tolkningen att inga deltagare som reser från annat land eller från plats utanför Värmlands län får delta.
I huvudsak skall deltagare komma från närområdet, dvs Hagfors kommun med omnejd men en bedömning får göras från fall till fall.
(Får vi något förtydligande från SKK i hur detta ska tolkas kommer vi såklart att revidera vår tolkning.) 
Observera att detta gäller med omedelbar verkan och i det fall det kommer nya riktlinjer eller direktiv kan restriktionerna komma att förändras även för oss.
Med detta hoppas vi att vi ändå ska kunna genomföra många av våra planerade aktiviteter trots allt. Har du några som helst frågor är du välkommen att kontakta oss i styrelsen. Du finner våra kontaktuppgifter här
//Styrelsen 

 HUNDPROMENAD/HUNDMÖTEN

Vi har förstått att många upplever hundmöten problematiskt och att det ibland kan vara svårt att få till en bra träning.
Vi arrangerar därför en instruktörsledd hundpromenad där du får du möjlighet att träna din hund på att olika sätt.

Mer information om promenaden hittar du här

Välkommen med din anmälan 


 KURS I HUNDMASSAGE 

I samarbete med Elins Friskvård erbjuder Hagfors Brukshundklubb en kurs i hundmassage söndagen den 24 maj 

Under fyra timmar kommer du få lära dig grunderna i hundmassage och vad du själv kan göra för din hund!
Kursen innehåller en teoretisk del och en praktisk del du som deltagare får möjlighet att under handledning utföra massage på egen hund.
Mer information om kursen hittar du under kursutbud och din anmälan gör du här.
Välkommen med din anmälan! 

 PROVA PÅ DAGAR I NOSEWORK 

 Vi erbjuder nu två prova på dagar i nosework, 17 maj kl 09.00-13.00 samt 23 augusti kl 12.00-16.00.

Vi presenterar Nosework som sport och träningsform och går igenom grunderna för nosarbete och doftinlärning.

Mer information om kursen hittar du under kursutbud och din anmälan gör du här.

Välkommen med din anmälan!

JOURKVÄLLAR

Starten på jourkvällarna kommer att skjutas upp till juni pga Covid-19

För att torsdagsjouren ska fungera behöver vi alla tillsammans hjälpas åt! Jourkvällen börjar klockan 18.00 och avslutas kl 20.00.
Det är oftast väldigt trevligt och inte så arbetsamt, du som har jouren ansvarar för att klubbstugan och toaletten är öppen, du ordnar fika och tar betalt och hjälper
till att hålla ordning och ser sedan till så att det är städat, låst och släckt när det är dags att runda av.

Styrelsen kommer även försöka verka för att några av våra torsdagsträningar har ett tema tex, tävlingslydnad, rallylydnad eller agility. 

Finns det särskilda önskemål om något speciellt tema så är man självklart välkommen att hojta!
Vet du med dig att du är extra duktig inom någon gren eller aktivitet och skulle kunna tänka dig hålla i en temakväll så meddela mig så planerar vi in det.
Temakvällarna kommer att annonseras så det är bra om man är flera som hjälps åt de jourkvällarna!
Vill du hålla en temakväll men har svårt just torsdagar? Föreslå då gärna en alternativ dag då kikar vi på det!

Återkoppla gärna så snart som möjligt om du har en idé om en temakväll 
antingen på mail; lousjo123@gmail.com, via sms 0733947479 eller via Messenger!

/Louise


 MH FIGURANTUTBILDNING

Det är nya anvisningar inför 2020 och banan behöver byggas om och utbildningen genomförs då banan står klar troligtvis under April, jag sätter ut datum så fort det är spikat

De som är intresserade ringer mig på 070-6475792.

Ps: Det kommer även vara behov för tidigare utbildade att komplettera med det nya inför 2020 kallelse för detta kommer .

Vi kan aldrig bli för många 

/ Hans


BELYSNING PÅ PLANERNA

Styrelsen har haft kontakt med Berggrens El då belysningen inte fungerar på planerna.
De vill att vi städar ur allt skräp som finns i stolparna, bland annat löv, små grenar, döda fåglar m.m.
Då det inte sitter några ändskydd på stolparna så hamnar det massor med skräp, fågelbajs m.m  i dem.
När stolparna är urrensade så kommer Berggrens El att fortsätta arbetet med att laga stolparna och då även sätta på dem ändskydd så vi slipper få skräp i dem.

Vi ska kontakat dem när alla stolpar är rensade så nu är det upp till oss om/när vi vill ha belysningen fungerande igen.

För att rensa i stolparna så öppnar man luckan på stolpen och tar ut allt skräp. Sätt sedan en markering med ett snöre eller liknande runt stolpen så att andra vet att den är klar.

Rensningen kan man göra när det passar men det är bra om det blir ganska snart så att vi kan få fungerande belysning igen. 

Nu hoppas vi att klubbens medlemmar kan ställa upp och hjälpa till med detta.

/Styrelsen 


ÖPPEN AGILITYTTRÄNING

Vi fortsätter nu med agilityträningen i ridhuset. 

Vi träffas och tränar den 3, 17 och 31 mars mellan klockan 17.00-18.00.

Vi söker redan nu funktionärer till tävlingen i september, är du intresserad av
att hjälpa till skicka ett 
mail eller ett sms till Anna Lindstedt på 070-228 12 44.

Välkolmna!


 REGLER KM FÖR HAGFORS BRUKSHUNDKLUBB I LYDNAD OCH BRUKS

Tävlingssektorn vill informera alla medlemmar om vad det är som gäller för att delta i KM och hur man redovisar resultatet.
Detta sitter i en pärm på klubben men klargör det här. 
Kravet är att Du tävlar för klubben på officiella tävlingar.

  Har du uppnått uppflyttningspoäng på en officiell tävling så har du en månad karens som Du får tävla i den klassen Du uppnått uppflyttningspoäng eller ett 1:a pris i.
T ex Du tävlar i start klassen den 1 maj och får 160 p. KM är den 25 maj. Då tävlar du i start klassen om Du vill.
MEN är KM den 2 juni så måste Du tävla i 1:an och så vidare. Detsamma gäller för brukset.

 Sen finns det ett beslut på att har Du startat i KM ett år och fått första pris eller uppflyttningspoäng och inte gjort någon officiell så tävlar du i nästa klass i alla fall.
Den som arrangerar KM sätter in kopia på tävlingsresultaten i pärmen som står påövervåningen med titel Regler KM.

Resultaten räknas ut på följande sätt:
Uppnådda poäng delas med koefficient antalet t ex 160 p i starklassen delas på 20 och det är snittpoängen som blir vinstpoängen. Högre klass t ex Du har fått 520 p delas med 60.
Tävlar du i 3:an och elit så tävlar du KM i dessa klasser då et inte finns någon högre klass att tävla i.
 


 INFO OM STUDICIRKLAR OCH STUDIEFRÄMJANDET

 Fick frågan om att någon hade sagt att man kan köpa in tränings- och tävlingsföremål och söka bidrag från studiefrämjandet på dem men så är det inte utan så här fungerar det:

Om någon av Er bildar en träningsgrupp eller har en kurs (cirkel) så finns det en pärm i bokhyllan i det yttre rummet som det står US på. 
Där finns det anmälningslistor till Studiefrämjandet. Varje deltagare skriver sitt namn, personnummer, adress och sen efter första gången då listorna är ifyllda skickas det till Studifrämjandet i Karlstad.
Ni får sedan en lista tillbaks till den som står som cirkelledare och denna fylls i efter VARJE tillfälle.
Man kan göra det mycket enklare genom att man kontaktar Annelie Tyrelid på Studiefrämjandet och får en lista via datorn. Detta är mycket smidigare om man träffas på olika dagar och tider. Ni tar in alla upgifter på deltagarna och kontaktar Annelie DIREKT. Oavsett hur ni gör så ska listorna skickas in till studiefrämjandet när cirkeln är klar!

 Vi får sen 15 kr / studietimme (45 min) som vi får ta ut redskap, annonser, papper m.m. för. 
De saker vi har köpt in under året skickar jag en faktura på till Studiefrämjandet (upp till den summan vi fått från dem). 
T ex i år har Meta skickat in på bruksträningen och den gav 69 studietimmar och summan blev 1035 kr.

Tränar ni 2,5 timmar blir det 3 studietimmar och är man några som tränar ihop så går ju timmarna fort, framförallt om man åker ut och tränar spår, uppletande och sök.
Tänk på att göra en träningsgrupp om ni är 3 eller flera. Det är lättförtjänta pengar till klubben som vi kan köpa in träningsmaterial eller ta en förläsning på klubben för men det gäller att ALLA skickar in listorna till Studiefrämjandet.

Om ni har funderingar kontakta mig Britt Skålberg eller Annelie på studiefrämjandet. 


VID BETALNING AV RIDHUSTRÄNING!

Ni som brukar hyra ridhuset för träning under vintern tänk på att när ni betalar ange ert NAMN samt DATUM och vilken TID ni hyrde.

Detta för att Kenneth ska veta vem som betalat och kunna undvika fel.
Vi vill ju inte betala för tider som vi inte varit där.

/Styrelsen


ALLMÄNTRÄNING (JOUR) - STARTAR IGEN I APRIL

 På torsdagskvällar kl 18.30 - 20.00 har vi någont som kallas Allmän träning där alla är välkomna
att träna, titta på eller bara komma och ta en fika och vara social med din hund.

Det finns en klubbvärd där som öppnar klubbstugan och ordnar med kaffe m.m. så att alla ska känna sig välkomna.
Klubbvärden kan i viss mån vara behjälplig med viss träning. Detta avgör klubbvärden själv!

Första torsdagen i månaden är det skotträning mellan 18:00 – 18:30.
Platsliggning med skott sker kl. 18.15.

Vid skotträning andra dagar ska 5 kr/skott och en lapp på vem som betalat läggas i en låda på övervåningen.
På torsdagarna står klubben för skotten.