AKTUELLT

 För att se evenemang som arrangeras av distriktet gå in på http://www.sbk-varmlanddal.se/events/ där du finner mer information.

OBS! All vår verksmahet sker utomhus och vi håller avstånd till varandra, detta för att vi ska minska smittan av Coronaviruset.

Tänk på att INTE delta i vår verksamhet om du har symptom! 


❌❌INFORMATION FRÅN STYRELSEN❌❌

Uppdatering 2020-08-26

Nya riktlinjer från första september. 

Styrelsen har beslut att ALLA arrangemang skall ha en regional prägel i enlighet med SKKs riktlinjer.
För att underlätta bedömningen om vad som är att anse som regionalt beslutar styrelsen att alla deltagare, funktionärer och domare SKALL vara folkbokförda inom en radie om TVÅ timmars restid till arrangemanget.
Undantag från detta kan göras för domare och funktionärer om det inte finns möjlighet att få tag på erforderliga funktioner inom två timmars restid och det är väsentligt att arrangemanget genomförs. ALLA undantag skall förankras med styrelsen innan de genomförs. 

Fortfarande riktlinje om att aktiviteter ska ske utomhus. 

Vi förutsätter att ALLA deltagare i övrigt följer de rekommendationer som Folkhälsomyndgheten gått ut med. 
Vi tar inte i hand, vi håller ett gott avstånd till varandra, nyser och hostar gör vi i armvecket.
Deltagare som inte är helt frisk undanbeds från att delta, instruktör har rätt att avvisa deltagare som uppvisar tecken på sjukdom.
 
Har du några som helst frågor är du välkommen att kontakta oss i styrelsen. Du finner våra kontaktuppgifter här
//Styrelsen 

PRISPALLAEN FRÅN LYDNADSTÄVLINGEN 3/10

LKS 201003

Startklass

LK1 201003

Lydnadsklass 1


KM I LYDNAD OCH BRUKS

Lördagen den 7 november kommer det att bli km i lydnad och bruks (spår).
Domare är Urban Gillå och tävlingsledare är Meta Högberg.

Pris 100 kr per klass och givetvis kan man delta i både lydnad och bruks 
Betalningen görs till klubbens pg 56 53 91-0 senast 2 november.

Anmälan görs senast 30 oktober till Meta på 070-603 87 28.


FÖRELÄSNING RESURSSTARKA HUNDAR

Den 22 november kommer Monika Henriksson till oss och föreläser om resursstarka hundar.
Föresläsningen kostar 150 kr och för att deltaga hela dagen kostar det 300 kr.

Föreläsningen kommer att hållas i aulan på Älvstandens Bildningscenter med max 50 deltagare och startar kl. 9.00.

Efter lunch är det praktiska moment med hund, plats meddelas senare. Vi kommer att hålla på till senast kl. 17.00.

Du väljer om du endast vill vara med på föreläsningen eller hela dagen.
Om du ska vara med hela dagen så ange vid din anmälan om du kommer att delta med hund.

Monica är instruktör inom SBK, mentalbeskrivare, djursjukvårdare, högskoleutbildad i etologi (läran om hunden och katten), uppfödare av schäfer och aussie under kennelnamnet Rapports samt tränar och tävlar aktivt inom lydnad och bruks.

Resursstarka hundar (hundar med starka drifter när det gäller byte och kamp) har försvarslust och skärpa. Jakthundar och tjänstehundar behöver vara resursstarka.
En resursstark hund kan ha svårt att släppa när man kampat, är självständig och kan försvara sina saker och sin mat.

Sista anmälningsdag är 25 oktober och du gör din anmälan här. OBS! Bindande anmälan! För att föreläsningen ska kunna genomföras måste det vara minst 20 dektagare.

Mer infomration om tider m.m. hittar du här.

Välkommen till en intressant föreläsning om våra hundar!


TRÄNING PÅ ANNAN KLUBB

Många medlemmar funderar på vad som gäller som vid träning på en annan klubb än den man är medlem i?

Du kan läsa mer om riktlinjerna om det på SBK 


INFORMATION FRÅN STYRELSEN GÄLLANDE UTBILDNING

Vid styrelsemöte 2020-06-12 togs regler för utbildningar upp för diskussion och styrelsen har fattat följande beslut:

Beslut om regler för instruktörsutbildning eller annan utbildning:
För att få gå instruktörsutbildning ska du 
uppfylla SBKs krav, Ha ett genuint hundintresse, Medverkat som
medhjälpare på minst två kurser för två olika instruktörer och 
fått en rekommendation till styrelsen.
Beslut om att utbilda instruktör skall fattas av styrelsen!

I det fall styrelsen bedömer att det finns skäl för undantag kan styrelsen besluta om att medlem som inte uppfyller kravet om att
ha medverkat som medhjälpare på kurs kan få gå instruktörsutbildning utan rekommendation från annan instruktör.

Medlemmen skall inför sin utbildning signera en skriftlig överenskommelse där det ska framgå vad utbildningen kostar och
att man är skyldig att efter avlagd utbildning genomföra 4 kurser under en period om max 5 år.

För att få utbilda sig till instruktör i Specialsök skall kravet vara att efter genomförd utbildning
genomföra minst två kurser i Specialsök inom två år.

Beslut om tjänstgöring vid annan utbildning än instruktörsutbildning:
Medlemmen som utbildas till annat än instruktör, t ex figurant, tävlingssekreterare, skrivare, skall inför sin utbildning signera en
skriftlig överenskommelse där det ska framgå vad utbildningen kostar och att man är skyldig att efter avlagd utbildning tjänstgöra
på minst två arrangemang inom två år i annat fall har föreningen rätt att debitera vad kursen har kostat enligt överenskommelsen.

För alla utbildningar skall det således numera göras en skriftlig överenskommelse innan utbildningen påbörjas. 
Detta för att tydliggöra vad som gäller för att undvika missförstånd.
 
Är du intresserad av att utbilda dig till instruktör eller annan funktion inom vår verksamhet så ta kontakt med någon av oss i styrelsen! 
Du hittar våra kontaktuppgifter på hemsidan!
//Styrelsen

SAMARBETE MED DOG-O-RAMA

Styrelsen har fått till ett samarbete med Dog-O-Rama i Karlstad som gör att medlemmar i Hagfors Brukshundklubb får 10% rabatt i butiken mot uppvisande av medlemskort.

Rabatten gäller INTE på bokningar av träningshallen utan endast på varor i butiken.

Vi hoppas att våra medlemmar ska passa på att handla och gynna vår nya samarbetspartner! 

Ni vet väl även om att som medlem i SBK har ni rabatt i Agria. Ni som har er hund försäkrad i Agria ring och anmäl att ni är medlemmar i Hagfors Brukshundklubb så får ni rabatt på er försäkringspremie.


 REGLER KM FÖR HAGFORS BRUKSHUNDKLUBB I LYDNAD OCH BRUKS

Tävlingssektorn vill informera alla medlemmar om vad det är som gäller för att delta i KM och hur man redovisar resultatet.
Detta sitter i en pärm på klubben men klargör det här. 
Kravet är att Du tävlar för klubben på officiella tävlingar.

  Har du uppnått uppflyttningspoäng på en officiell tävling så har du en månad karens som Du får tävla i den klassen Du uppnått uppflyttningspoäng eller ett 1:a pris i.
T ex Du tävlar i start klassen den 1 maj och får 160 p. KM är den 25 maj. Då tävlar du i start klassen om Du vill.
MEN är KM den 2 juni så måste Du tävla i 1:an och så vidare. Detsamma gäller för brukset.

 Sen finns det ett beslut på att har Du startat i KM ett år och fått första pris eller uppflyttningspoäng och inte gjort någon officiell så tävlar du i nästa klass i alla fall.
Den som arrangerar KM sätter in kopia på tävlingsresultaten i pärmen som står påövervåningen med titel Regler KM.

Resultaten räknas ut på följande sätt:
Uppnådda poäng delas med koefficient antalet t ex 160 p i starklassen delas på 20 och det är snittpoängen som blir vinstpoängen. Högre klass t ex Du har fått 520 p delas med 60.
Tävlar du i 3:an och elit så tävlar du KM i dessa klasser då et inte finns någon högre klass att tävla i.
 


 INFO OM STUDICIRKLAR OCH STUDIEFRÄMJANDET

Om någon av Er bildar en träningsgrupp eller har en kurs (cirkel) så finns det en pärm i bokhyllan i det yttre rummet som det står US på. 

Där finns det anmälningslistor till Studiefrämjandet. Varje deltagare skriver sitt namn, personnummer, adress
och sen efter första gången då listorna är ifyllda skickas det till Studifrämjandet i Karlstad.

Ni får sedan en lista tillbaks till den som står som cirkelledare och denna fylls i efter VARJE tillfälle.
Man kan göra det mycket enklare genom att man kontaktar Annelie Tyrelid på Studiefrämjandet och får en lista via datorn.
Detta är mycket smidigare om man träffas på olika dagar och tider. 
Ni tar in alla upgifter på deltagarna och kontaktar Annelie DIREKT. 
Oavsett hur ni gör så ska listorna skickas in till studiefrämjandet när cirkeln är klar!

 Vi får sen 15 kr / studietimme (45 min) som vi får ta ut redskap, annonser, papper m.m. för. 
De saker vi har köpt in under året skickar jag en faktura på till Studiefrämjandet (upp till den summan vi fått från dem). 
T ex i år har Meta skickat in på bruksträningen och den gav 69 studietimmar och summan blev 1035 kr.

Tränar ni 2,5 timmar blir det 3 studietimmar och är man några som tränar ihop så går ju timmarna fort, framförallt om man åker ut och tränar spår, uppletande och sök.
Tänk på att göra en träningsgrupp om ni är 3 eller flera. Det är lättförtjänta pengar till klubben som vi kan köpa in träningsmaterial
eller ta en förläsning på klubben för men det gäller att ALLA skickar in listorna till Studiefrämjandet.

Om ni har funderingar kontakta mig Britt Skålberg eller Annelie på studiefrämjandet.


ALLMÄNTRÄNING (JOUR)

På torsdagskvällar kl 18.30 - 20.00 har vi någont som kallas Allmän träning där alla är välkomna att träna, titta på eller bara komma och ta en fika och vara social med din hund.

Det finns en klubbvärd där som öppnar klubbstugan och ordnar med kaffe m.m. så att alla ska känna sig välkomna.
Klubbvärden kan i viss mån vara behjälplig med viss träning. Detta avgör klubbvärden själv!

OBS! Ingen skotträning sker fortsättningsvis på torsdagar.
All skotträning kommer att ske på bruksträningen på tisdagar mellan 18.00-20.00.